Udvikling

360 graders udvikling

Sune Malmgren har mere end 15 års erfaring med administrere, indsamle, bearbejde og analysere 360 graders vurderinger for specialister, projektledere og linjeledere på alle niveauer både individuelt og i teamsammenhænge. Han har blandt andet forestået en række 360 graders forløb for Senior Managers på INSEAD i Fontainebleau for Merck i en international kontekst.

Personlig udvikling er at opnå resultater som menneske. Ved at arbejde med bevidstgørelse af dine ressourcer bliver du som leder, projektleder eller specialist mere fleksibel og opnår flere handlemuligheder. Du får øjnene op for nye muligheder, som gør dig i stand til at bringe dit fulde potentiale til udfoldelse. Ved hjælp af klare udviklingsmål kan du tage hånd om og ansvar for dit virke og professionelle udvikling.

360 Graders Evaluering er en af flere metoder til at iværksætte forandringstiltag med udgangspunkt i krav fra stillingens eller organisationens interessenter. I en tid hvor teamwork erstatter hierarki, og den enkelte medarbejder i høj grad søger mening og indflydelse på sin egen situation, giver 360 Graders Feedback nogle unikke muligheder for at skabe deltagelse og commitment.

360 Graders Feedback proces sætter fokus på:

Kernen i værktøjet er, at virksomheden og medarbejdernes præstationer og udviklingspotentiale vurderes fra flere vinkler. 360 Graders Evaluering betyder, at alle ansatte kan få feedback på deres præstationer fra nærmeste kolleger, kunder, team-medlemmer og andre afdelinger.

Scroll to Top