Management Assessment


erfaring

Sune Malmgren har mange års erfaring med Management Assessments. Han har blandt andet bistået Private Equity virksomheder med denne type ydelse i forbindelse med opkøb af forskellige virksomheder, hvor han så undersøger ledelsens kultur, dynamik og kompetencer. Han har også leveret mange projekter i tæt samarbejde med store Search-virksomheder, hvor problemstillingerne både har været meget positive (f.eks. at superoptimere performance hos velfungerende ledelsesteams), men også mindre positive cases, hvor der har skulle arbejdes med uhensigtsmæssige dynamikker.

Systematisk undersøgelse

Management Assessment er grundlæggende en systematisk undersøgelse af en ledelses beslutninger og handlinger med henblik på at analysere dens effektivitet og dynamik. Processen omfatter en gennemgang af forskellige ledelsesmæssige aspekter såsom organisatoriske/strategiske målsætninger, interne politikker og procedurer, strukturer og kontrolmekanismer for at klarlægge virksomhedens ledelsesmæssige effektivitet i forhold til virksomhedens aktiviteter. Management Assessment forsøger at belyse i hvor høj grad ledelsen er klædt på til at drive virksomheden frem imod dens mål, og hvordan ledelsens stil og interne dynamik er tilpasset i forhold til resten af organisationen.

KONTAKT I DAG

Resultat og effekt

Processen fokuserer således på resultater og egnethed samt effektiviteten af kontrolmekanismer igennem en kritisk vurdering af de underliggende regler, procedurer og metoder.

Scroll to Top